Teknologi Big Data (B)

306TI2
trisaptadi Ir. N. Tri S. Saptadi, S.Kom., MT., MM., IPM.


Administrator for UAJM E-Learning : BAPSI UAJM
Diperkuat oleh Claroline © 2001 - 2013